svenska

Finländska konstnärer, kulturarbetare och akademiker ansluter sig till den palestinier-ledda bojkotten av Israel

Oktober 2023 (första gången publiserad i Juni 2021)

 

Vi finländska och i Finland verksamma konstnärer, kulturarbetare och akademiker samt konst-, kultur- och vetenskapliga organisationer som skrivit under svarar på palestinska konstnärers och akademikers samt det palestinska civilsamhällets upprop för att få ett slut på Israels apartheid regim.

Vi fördömer Israels kolonialism, ockupationspolitk och våldet mot palestinier. Människorättsorganisationen Amnesty, Human Rights Watch och B’tselem har fastlagit att israeliska myndigheter bedriver apartheid och begår allvarliga brott mot palestinier. Det internationella civilsamhället har visat ett brett stöd för palestiniernas rättigheter. Även internationella mediers långvariga normalisering av israelisk ockupation, förtryck samt nedtystandet av kritik mot detta har långsamt börjat förändras och palestiniernas situation har blivit synligare. Samtidigt har kampen för mänskliga rättigheter fått ny kraft genom internationella antirasistiska rörelser, som Black Lives Matters -rörelsen, och kravet på social rättvisa. Nu är det dags att förbinda sig till konkreta handlingar.

Vi förbinder oss till den akademiska och kulturella bojkotten av Israel som del av den internationella BDS-rörelsen. BDS—Boycott, Divestment, Sanctions—leds av palestinier och är en våldsfri antirasistisk rörelse för frihet, rättvisa och jämlikhet. BDS- rörelsens kärna är den enkla principen att palestinier skall ha samma mänskliga rättigheter som alla andra.

Att delta i bojkotten betyder att vi inte uppträder på kulturella- eller akademiska sammanhang i Israel och inte heller arbetar med projekt som är finansierade av den israeliska staten eller dess institutioner. Vi visar eller distribuerar inte heller verk och publikationer som är beställda av den israeliska staten. Vi följer BDS-rörelsens riktlinjer för bojkotten. Vi fortsätter bojkotten tills Israel respekterar internationell lagstiftning och principen om universala mänskliga rättigheter.

Vi kräver att den finska staten respekterar mänskliga rättigheter och upphör med att göra vapenhandel med Israel samt förbjuder import av produkter tillverkade i Israels olagliga bosättningsområden så länge som ockupationen pågår.

Vi uppmanar finländska och i Finland arbetande konstnärer, aktörer inom konst- och kulturfältet, akademiker samt konst- och kulturorganisationer att ansluta sig till bojkotten.

 

OBS: Skriv under uppropet endast en gång. Vi lägger till ditt namn inom en vecka.


Vi rekommenderar de som undertecknat att läsa de detaljerade riktlinjerna för kulturell och/eller akademisk bojkott:

Vad är BDS?:
https://bdsmovement.net/what-is-bds

BDS National Committees riktlinjer för kulturell bojkott:
https://bdsmovement.net/cultural-boycott
hhttps://bdsmovement.net/pacbi/cultural-boycott-guidelines

BDS National Committees riktlinjer för akademisk bojkott:
https://bdsmovement.net/academic-boycott
https://bdsmovement.net/pacbi/academic-boycott-guidelines

Tilläggsinformation

Palestinska konstnärers Against Apartheid upprop:
https://www.againstapartheid.com

Human Rights Watch Apartheid-rapport:
https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and- persecution

B’tselems rapport:
https://www.btselem.org/publications/fulltext/202101_this_is_apartheid

Amnesty International rapport:
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2022/02/israels-system-of-apartheid/

Jewish Voice for Peace: “Kritik av Israel är inte antisemitism”
https://jewishvoiceforpeace.org/ihra/

Movement for Black Lives: “USA måste sluta finansiera Israels människorättsbrott”
https://m4bl.org/statements/end-us-complicity-in-israels-abuses-of-palestinians/

Om mediernas förändrade inställning:
https://www.jewishvoiceforlabour.org.uk/article/faces-of-60-slain-palestinian-children-on-nyt-front-page/
 
BDS-rörelsens nyhet om uppslutningen för den akademiska bojkotten:
https://bdsmovement.net/news/unprecedented-numbers-university-departments-and-scholars-urge-end-israeli- apartheid

Finlands delaktighet (på finska):
https://rauhanpuolustajat.org/suomen-osallisuudesta-palestiinan-tilanteeseen/
 

Andra upprop

FREE PALESTINE: Call for Action for Finnish Art and Cultural Institutions
https://docs.google.com/document/d/1i01i910O3MTy8p4QsEVSGrjZmi03Pc53ZqVdHBT1XaY/edit? fbclid=IwAR2LW8ihjDIPHBXw2fW99vTfxn9hYxkZXr7zKzYnrOLRm21AbNYrPNrFfcg
 
Internationellt upprop för konstnärer och akademiker:
https://docs.google.com/document/d/1Qwb90zbBhXxEDm4BD_nYAhFzyjHhFPtmyc8NgPYA S6E/edit
 
Internationellt upprop för organisationer av arkitektur och stadsplanering:
https://netherlands2palestine.wordpress.com
 
Internationell solidaritetsförklaring för akademiker (innehåller praktiska exempel för att kontextualisera Palestinas situation i undervisningssammanhang):
https://docs.google.com/forms/d/1xIoEAZ3Hln1dUspnhZ9Eii5OIRlfk_ZRaLVZICbeF7Q/viewform? ts=60a4abb3&edit_requested=true

Internationell solidaritetsförklaring för akademiker (innehåller praktiska exempel för att kontextualisera Palestinas situation i undervisningssammanhang):
https://palestineandpraxis.weebly.com/

Internationell solidaritetsförklaring för musiker:
https://musiciansforpalestine.com

Kanadensiska konstnärers solidaritetsförklaring:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5WW7Uw_LWKxahG1ffqlPrqxgncAOyo87ExtSgfTXE0cjzug/viewform
 
Irländska konstnärers bojkott:
http://www.ipsc.ie/cultural-boycott/ipsc-irish-artists-pledge-to-boycott-israel#1

OBS: Skriv under uppropet endast en gång. Vi lägger till ditt namn inom en vecka.

Lista över undertecknade

(tillbaka till startsidan)